Formålet med foreningen er at bevare Høsterkøb Skole som en selvstændig skole med egen ledelse, budget og bestyrelse.

Foreningens mål er at gøre Kommunalbestyrelsen opmærksom på skolens store kvaliteter ift. at skabe læring og trivsel for alle børn. Gøre opmærksom på skolens store betydning for lokalmiljøet. Og gøre opmærksom på, hvorfor forenings medlemmer stiller sig kritisk overfor en sammenlægning med Høsterkøb Skole

Kommunalbestyrelsen behandler pt. et forslag om at sammenlægge Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen. Forslaget vil indebære at Høsterkøb Skole formelt nedlægges og der åbnes en ny matrikelskole, der ligger på både Sjælsøskolens matrikel og Høsterkøb Skoles matrikel.

Foreningen stiller sig kritisk overfor en sammenlægning fordi:

  • Høsterkøb Skole i dag er en yderst veldrevet skole med høj faglighed og høj trivsel blandt børn og voksne til stor gavn for eleverne. Der er nationalt og internationalt anerkendt og som tjener som rollemodel både i kommunen og resten af landet.  Ligesom skolen er en økonomisk og administrativt veldrevet skole.

Når foreningen særligt stiller sig kritisk overfor en sammenlægning skyldes det, at:

  • Der bliver længere til ledelsen for både børn, forældre og lærere
  • Den øverste ledelse vil ikke være tilstede på skolen i samme omfang som i dag
  • Ledelsen af skolen bliver mere bureaukratisk og det er vanskeligt at forestille sig, at der ikke vil være en fortsat kamp om ressourcer mellem de respektive matrikler
  • Børnene i skoledistriktet er ikke garanteret at komme på Høsterkøb Skole
  • Det bliver svære for skolen at være tosporet – i det flere elever kan sendes til Sjælsøskolen
  • Det er muligt at flytte eleverne mellem de to matrikler undervejs i skoletiden
  • Medarbejderne er ansat på skolen og ikke på matriklen og kan derfor flyttes mellem matriklerne helt eller delvist efter behov.
  • Erfaring fra andre kommuner viser, at etablering af matrikelskoler kan være første skridt på vejen til at lukke en matrikel.