Leaves Frost Nature Winter Cold

Nyhedsbrev November 2019

Kære medlem,

Som bekendt blev den nye skolestruktur for Rudersdal Kommune vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 30. oktober. Det skete med 14 stemmer for (V, S og R) og 9 stemmer imod (K, L, LA og EL).

Dette på trods af massive borgerprotester, herunder over 1700 underskrifter, 174 høringssvar, et bekymringsbrev fra 11 skolebestyrelsesformænd og adskillige demonstrationer.

Omstrukturering berører 8 af kommunens 12 skoler, og gennemføres for at opnå en årlig besparelse på blot 4 mio. kr.

De økonomiske gevinster ved skolesammenlægninger synes at være stærkt opblæste uden at korrigere for søskendefordel, bopæl, skolernes evne til at budgettere og uden at tage højde for omkostninger og bi-effekter ved en omstrukturering. Beregningerne er i øvrigt baseret på forældede prognose tal. Forvaltningen fremlagde kun en enkelt løsningsmulighed til at håndtere kommunens udfordring med faldende elevtal på trods af, at der fandtes andre muligheder. Opsamling af høringssvarene var præget af fejl og mangler. De partier, der modsatte sig, er blevet udelukket af budgetforhandlinger resten af valgperioden og blev truet med at få frataget deres udvalgsposter.  Argumenter prellede af på politikerne fra V, S og R – de var fast besluttede på at gennemføre denne ændrede skolestruktur, og meget peger i retning af, at forslaget har ligget klar i skuffen hos Forvaltningen længe før offentligheden blev bekendt med planerne.

Vores modstand er dog blevet registreret, og vi vurderer, at det også har været medvirkende til, at vi fik lov til at beholde Høsterkøb Skoles skoleleder Hanne Bindseil Møller som skoleleder for den samlede Høsterkøb-Sjælsø skole. Dette var en vigtig forudsætning for at kunne bibeholde skolens lærere og kultur, og en vigtig indikation af, om politikerne vil køre en salami-taktik eller rent faktisk gerne ser at Høsterkøb Skole bevares.

Bestyrelsen i Foreningen Bevar Høsterkøb Skole vil naturligvis fortsat kæmpe for, at eleverne på Høsterkøb Skole får den bedst mulige skolegang, og at skolens lærere får de bedst mulige arbejdsvilkår.

I denne proces er der blevet fortalt gode og rørende fortællinger fra mange forældre om Høsterkøb Skole. Tak for det! Det får vi fortsat brug for, for at kunne tiltrække elever, så vi kan undgå, at de kommende års lave børnetal rammer Høsterkøb Skole.

Så hvis du kender forældre til børn, der ikke allerede går på Høsterkøb Skole, må du meget gerne sprede budskabet om skolen og om åbent hus den 28. november med følgende tekst og video:

Skal dit barn vokse og lære i trygge rammer med plads til det enkelte barn og være en del af et fællesskab, hvor vi hjælper og respekterer hinanden, så er Høsterkøb Skole værd at overveje.

Åbent hus på Høsterkøb Skole kl 17-19 for skoleindskrivning. Her kan du møde børnehaveklasselærerne Anne-Marie og Steffen, de nærværende voksne fra Fritten og ikke mindst vores fantastiske skoleleder Hanne, som fortæller, hvordan det er at starte som majbarn. Her kan børnene have de skønneste første år af skoletiden til og med 5. klasse, hvorefter de som ca. 12-årige flytter til større skoler med endnu flere klassekammerater.

Skoleindskrivningen er åben i perioden d. 11. november til 6. december 2019.

Endnu engang tak for din støtte i kampen for at bevare Høsterkøb Skole som en selvstændig skole.

Med venlig hilsen

Foreningen Bevar Høsterkøb Skole

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *