Hvem tager ansvaret, når fantasien bliver overhalet af virkeligheden og de planlagte pseudo-besparelser beregnet på et kontor resulterer i massivt underskud?

– høringssvar vedr. planlagt sammenlægning af ledelserne på Høsterkøb skole og Sjælsøskole. 

Kære Rudersdal kommune, 

Som skatteyder i Rudersdal kommune finder vi det uansvarligt at fortsætte med de spareplaner, som kommunen har fremlagt, og som skal realiseres ved at nedlægge Høsterkøb skole som en selvstændig skole med egen ledelse. Vi er overbevist om, at de planlagte besparelser ender med et stort minus i kommunekassen og stor mistrivsel for hundredevis børn! 

Vi savner en reel stillingtagen til forholdet mellem de konkrete besparelser i kroner samt risikoen for at disse besparelser bliver til store økonomiske tab i kommunekassen, når ressourcestærke forældre vælger at flytte deres børn til bedre skoler uden for kommunen, som konsekvens af forringede skoletilbud. 

Eleverne på Høsterkøb skole kommer i høj grad fra Ubberød/Brådebæk. Med en forringelse af skole kvaliteten, er der blandt forældrene i vores lokalsamfund en reel dialog om kollektivt at søge bedre alternativer til det forringede skoletilbud, som Rudersdal tilbyder i fremtiden. Vi prioriterer parametre som indlæring og trivsel samt logistik og praktik. 

Fakta: Hørsholm’s skoles trivsel index 98,7% sammenholdt med Sjælsøskole 95,4% Hørsholm’s skoles kompetence index 88,9% sammenholdt med Sjælsøskole 79,5% Andel af elever fra Hørsholm skole der starter ungdomsuddannelse 92,5% sammenholdt med Sjælsøskole 83,9% (kilde: uddannelsesstatistik.dk) 

Logistik/praktik: For moderne familier (og elever) er det vigtigt med nærhed til skolen – og i en travl hverdag er det afgørende, at elever kan være selvhjulpne og transportere sig selv på cykel eller til fods. I dag er der glimrende cykelstier mellem Ubberød/Brådebæk og Høsterkøb skole for de små. Vejen fra Høsterkøb til Sjælsø er tiltrods for moderate forbedringer gennem Høsterkøb fortsat ikke egnet til færdsel for de mindre børn. Og derudover er den næsten dobbelt så lang! 

Elever der bor i Ubberød har 2.6 km til Hørsholm skole til sammenligning er afstanden til nærmeste skole i Rudersdal (Sjælsø skole) 5 km på cykel. (kilde: google maps) 

Og har skolerne i Hørsholm så plads? Ja – de slås såmænd med de samme udfordringer med lavere børnetal i disse år – men bare rolig – det frie skolevalg giver os som borgere muligheden for at løse vores egne problemer og finde bedre skolealternativer – i vores personlige business case vil vi til enhver tid vurdere vores børns trivsel og indlæring højest! 

Som enhver anden ændring, bør risikoen og konsekvenserne belyses nøje baseret på fakta. Besparelserne er små holdt op imod den store risiko for elev flugt fra Rudersdal kommune og dertil økonomisk tab for kommunen. Måske vi sammen skal finde bedre løsninger på at realisere besparelser i kommunen? 

Den simple matematik er, at hver elev vil koste Rudersdal kommune mindst kr. 50.000 per år, som skal betales til Hørsholm med det frie skolevalg – vælger blot 10 elever fra hver klasse at flytte til Hørsholm er det godt 5 mio. kr. årligt. Hvor mange penge sparer vi reelt på en evt. Sammenlægningen ifht. til dette? 

Spørgsmålet er hvem der tager ansvaret, når de planlagte besparelser bliver til massivt underskud fordi skolekvaliteten daler og forældrene flytter deres børn til bedre skoler i Hørsholm? Som forældre til børn i Rudersdal kommune finder vi dog trygheden i det frie skolevalg, så vi selv kan tage vare på vores børn, når kommunen ikke har tænkt sig at gøre det! – Og så er der heldigvis snart kommunevalg igen, hvor vi samlet kan kommunikere tydeligt, hvad vi mener om pseudo- besparelserne – og til den tid, er der vel næppe tvivl om, hvem der ender med at tage ansvaret! 

Med venlig hilsen 

Annelise & Peter Sommer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *