Kære borgmester…

I 2016 mente du og forvaltningen, at en ændring i skole- og ledelsesstrukturen på skoler i Rudersdal Kommune var “[…] uhensigtsmæssig, idet det vil svække den lokale og direkte ledelse på den enkelte skole, som Rudersdal Kommune vurderer er afgørende i den fortsatte kvalitative udvikling af skolerne. Endvidere ønsker Rudersdal Kommune at fastholde den lokale skolebestyrelse, der kan styrke det lokale samarbejde mellem skoleledelse og forældre om den enkelte skoles udvikling [… ]. Formålet […] er: […] – Sikre en bevarelse af de eksisterende skoler som selvstændige enheder med eget forældredemokrati og kvalificeret og nærværende skoleledelse. […]”

Det var i hvert fald det du oplyste overfor Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling den 5. juli 2016. https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/44/ansoegning_om_godkendelse_af_forsoeg_med_aendrede_skolesdistrikter.pdf

Man har som bekendt et standpunkt til man tager et nyt, men du skylder borgerne i Rudersdal Kommune en forklaring på, hvorfor du og Børne- og Skoleudvalget nu mener det stik modsatte? Hvorfor er det ikke længere vigtigt at sikre en bevarelse af de eksisterende skoler? Hvorfor er det ikke længere afgørende for den kvalitative udvikling af skolerne, at ledelsesstrukturen bevares?  Hvorfor vil en ændring i skolestrukturen ikke længere svække den lokale og direkte ledelse på den enkelte skole?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *