Små klasser betyder ikke dårlig økonomi på Høsterkøb Skole

Præmis for skolesammenlægning: Jf. side 27 og 28 i “Forslag til en ændret skolestruktur” skal skolerne have en klassekvotient på over 22 for at have et positivt økonomisk råderum 

Det antages, at klassestørrelsen skal være på minimum 22,5 for at opnå økonomisk break-even, men det er baseret på den gennemsnitlige omkostning pr. skolebarn i Rudersdal og ikke fra data fra de enkelte skoler. 

For 18/19 viser break-even beregningen et negativt økonomisk råderum på -184.000 med en klassekvotient på 21,8, og alligevel havde Høsterkøb Skole et driftsoverskud i 2018 på 1,174 mio.

Der er ikke taget højde for, 

  1. børn uden for kommunen i elevtalsprognoserne
  2. at skolen kan have budgetteret med årgange med få elever
  3. at man helt naturligt skærer i lærerantallet, når der er færre elever
  4. at der her ssv vil betyde højere afgang af lærere og højere sygefravær 

Der er et ønske om at danne robuste klasser, men elevtallet stiger i løbet af skoleperioden. Enten vil klassen være fyldt fra start og blive opdelt undervejs, når der er kommet flere børn til, eller også vil klassen ikke være fyldt, men blive fyldt i løbet af skoleperioden. 

Høsterkøb Skole har ikke faldende elevtal og tiltrækker 7-9 tilflyttere eller fra andre skoler i kommunen i løbet af skoleperioden.